ШКОЛА ДАНАС

Школа спада у ред модерних школа које се посебно истичу по високом степену организације и професионалном приступу радника који у њој раде. Посебна пажња се поклања потпуној реализацији наставних планова и програма, као и васпитавању ученика у прихватању општеважећих позитивних моралних норми и вредности. У школи је запослено око 50 радника који стручно, одговорно, савесно и професионално обављају свој посао.

У школи се у току једне школске године школује око 500 ученика у подручјима рада машинства и обраде метала, електротехнике и економија, права и администрације. У оквиру подручја постоји по један образовни профил где школовање траје четири године и у подручју машинства и обраде метала где школовање траје три године.