Смедерево 2011. године

Перућац и Сунчана река 2010. године

 Излет у Нови Сад 2009. године