ГАЛЕРИЈЕ СА ИЗЛЕТА НАСТАВНИКА

Авала и Аранђеловац 2013. године

Зрењанин 2012. године