ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ

Ово је образовни профил који школује будуће сервисере и раднике на одржавању разних електричних машина и опреме. Свака фабрика, јавно предузеће и електропривреда има потребу за кадровима овог занимања. И приватни сектор  је заинтересован за наше ученике - разни сервиси, виклернице и уопште сва предузећа са електричном опремом.

Школовање траје три године. 

Што се тиче могућности запослења, статистике показују да ученици врло брзо долазе до запослења у струци, било у овом занимању, било у неком сродном. Наиме, један од квалитета овог профила је и његова универзалност и лака прилагодљивост, тако да наши ученици могу уз мало или нимало додатне обуке да обављају и друге послове који се тичу енергетике и тзв. јаких струја. То све чини овај профил још занимљивијим.

Ово занимање не захтева да ученици имају посебне психофизичке способности, довољан је нормалан вид и спретност руку. Потребно је и да ученик поседује изражену озбиљност  и марљивост, с обзиром да се ради са релативно скупом и деликатном опремом и машинама.

Могућности даљег школовања такође постоје. Ученик може да заврши четврти степен, може да упише вишу школу, а можете после пар година рада уписати и специјалистички курс и добити образовање петог степена.

Наставни програм можете видети на следећем линку:

Електромеханичар за машине и опрему III степен