Oracle Academy - Java Fundamentals

 JF

Бесплатни програми Oracle Academy, са стучним развојним ресусрсима за учење,  неколико година доступни су за ученике наше школе. Курс Java Fundamentals  садржи основе програског језика Java:

Ученици су проучавали лекције, решавали квизове и тестове:

Обавезне пројекте приказали су на радионицама за ученике у оквиру "Недеље дигиталних вештина - All Digital Week"Дана 28. јуна 2018. године обављена је подела сертифката ученицима који су успешно савладали курс: Бранковић Теодори, Петровић Игору, Петровић Петру и Миловановић Петру. Ментор ученицима је Милијана Петровић, овлашћени инструктор Oracle Academy. 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

Припремила и објавила Милијана Петровић.