Global Math Project
Global Math Week: Oct 10 - 17

GMP-2021

У светској недељи математике учествовало је преко шест милиона ученика из око 150 земања. Глобални математички пројекат, на тему "Тачке које експлодирају - Exploding Dots", обележили смо, традиционално, са ученицима трећег разреда, електротехничарима рачунара. На сајту организатора налази се колекција лекција, усклађених са планом и програмом математике и других предмета. Експлодирајуће тачке су постале глобални математички феномен у коме је положај тачке представљен разним визуелним причама. Поред наставних садржаја, приказани су занимљиви нерешени истраживачки проблеми, који још увек збуњују математичаре.  

Помоћу Google Meet-а, који је одржан 12.10.2021, наши ученици приказали су две презентације:

Догађај је припремила и објавила Милијана Петровић, наставник програмирања, ментор ученицима и званични амбасадор Глобалног математичког пројекта.