Огледни час - Утврђивање макроа на примеру базе података
са eTwinning пројекта 
„Public Secret“

Ogledni-PI

Огледни час је одржан 21.2.2022. године, на 4. часу Пословне информатике у одељењу III 3. Ученици су на примеру базе података са eTwinning пројекта „Public Secret“ утврђивали рад са макроима. База података садржи реалне податке о ученицима који учествују на пројекту и њихове активности. 

Часу су присуствовале представнице Националног тима за подршку eTwinning-а Србије, са седиштем у Београду: Маријана Пантић и Марица Вукомановић. Пошто је час реализован и онлајн, помоћу Google Meet-а, часу су присуствовале Јасна Бошковић, наставница веб дизајна и веб програмирања и Данка Мириловић, наставница математике из Електротехничке школе "Никола Тесла" из Панчева, као и ученици Милош Милованов и Филип Филиповић из поменуте школе. Такође, на часу је била присутна и наставница математике Љиљана Ђуретановић из Техничке школе "23. мај" из Панчева. У реализацији часа учествовала је наставница Јасна Бошковић са ученицима.

Из наше школе, часу је присуствовала Јелена Блажић, наставница економске групе предмета. Такође, поред ученика из овог одељења, у реализацији часа учествовала је  Сања Бабић, ученица другог разреда са образовног профила Електротехничар рачунара.

Час је припремила и реализовала Милијана Петровић, предметни наставник и ментор ученицима на eTwinning пројекту „Public Secret“, која је и аутор ове објаве.