Одржан семинар ,,Дијагностика, превенција и 
отклањање узрока школског неуспеха"!