XXXI СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СТРУЧНИ СКУП
НАСТАВНИКА РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ