Одржан семинар: 
Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика