takmicenje

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је: 

КАЛЕНДАР
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ