Програмирање паметних уређаја 
помоћу Ардуино платформе