Професионализација одељењских старешина 
у сарадњи са родитељима - 
први у низу планираних семинара 

os-rod