Школска документа

На страници ДОКУМЕНТА додата су:

 Измењена и допуњена правила понашања у школи - пречишћен текст

Статтут  Средње школе "17. септембар" Лајковац из 2018. године и др.