Одржан семинар: 

"Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика"

ocenjivanje