Одељењска старешинства у првом разреду

I1- машински техничар за компјутерско конструисање - Радмила Милентијевић

I2- бравар, аутомеханичар, заваривач - Обрад Милутиновић

I3- економски техничар - Славица Марковић

I4- електротехничар рачунара - Душко Трнавац

I5- електротехничар рачунара - Јелена Срећковић