МЕРЕЊЕ ПЛАНКОВЕ КОНСТАНТЕ

Планкова константа (означаве се са h) је физичка константа која се користи за описивање величине кванта. Има централну улогу у квантној механици а добила је име по Планку који ју је увео приликом израчунавања зрачења црног тела. Планк је открио да физичко дејство ( рад ) не може да има било коју вредност. Уместо тога, оно мора да је неки умножак елементарне количине енергије (касније назване "квант дејства", а сада се зове Планкова константа). Ова атомизација  ( квантовање ) енергије и рада је нелогична у свакодневном свету. То је зато што је квант дејства веома, веома мали у поређењу са нашим свакодневним макроскопским искуством. Дакле, гранулација природе нама је страна и нелогична. Ипак је немогуће, како је Планк открио, објаснити неке микроскопске појаве, без прихватања чињенице да је акција ( енргија ) квантована.

У протеклих неколико месеци, истраживачи NIST-а су користили апаратуру Ват бaланса за прецизно одређивање Планкове константе. „Watt balance” је експериментални електромеханички мерни инструмент који врло прецизно мери тежину тестираног објекта мерећи јачину електричне струје и напона. Развија се као метролошки инструмент да би једног дана била могућа дефиниција килограма као јединице масе на бази електронских јединице, такозвани "електронски" или "електрични" килограм.Име Ват баланс потиче из чињенице да је тежина мерене масе пропорционална производу струје и напона ( који се мери у јединицама вати).

 

Watt balance large view

 

Коришћена метода пореди механичке снаге и електричне енергије. Механичка снага се мери у односу на међународни систем јединица (SI): секунд, метар и килограм. Електрична мерења се врше помоћу конвенционалне квантне електричне опреме и на основу Josephson-ових и von Klitzing –ових константи из 1990 -те. Када се ова опрема користи за мерење електричне енергије, конвенционалне електричне јединице омогућују одређивање вредности Планкове константе. Поређење механичке и електричне енергије омогућава веома прецизно одређивање Планкове константе у SI јединицама .