Windows 8 таблет рачуари

Таблет рачунари су све популаринији и код нас. Већ један део наших ученика поседује ове рачунаре. Ако желите да купите овакав рачунар препоручујем вам да то буде свакако онај који има на себи Windows 8.  

tablet1

Један добар упоредни преглед ових рачунара можете видети овде.

Микросoфтови предлози су овде.