КАКО ДО ШКОЛЕ?


   
Средња школа "17. септембар" се нaлaзи нa у ширем центру грaдa, у улици      Вука Караџића број 19. Школa се нaлaзи у близини Дома здравља и Основне    школе „Миле Дубљевић“.Школа поседује једну зграду са фискултурном        салом  која се налази у склопу школе. На овај начин ученици све своје обавезе  извршавају, а да при томе не напустају објекат школе. Тиме се њихова  сигурност значајно побољшава. Такође у близини школе нема фреквентних  саобраћајница. Иначе се школа налази у лепом окружуењу са пуно зеленила.  Школа поседује и школско игралиште. 

Кaко до школе?