Унапређење капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем 

IMG 0191

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кроз предавања и радионице, реализована је обука која се састојала из три дела:

  1. Основни модул, у трајању од 6 - 7.12.2018. године, обухватио је теме: међународни и домаћи законодавни оквир, упис у образовно-васпитне установе, подршка на нивоу школе, праћење и оцењивање у функцији напредовања, педагошка документација, ресурси у установи и заједници, адаптација на нову средину и превазилажење стреса, индивидуализовани приступ у планирању образовне подршке и ваннаставне активности;

  2. Напредни модул, у трајању од 8 - 9.12.2018. године, обухватио је теме: где смо сада - шта је урађено и шта нас очекује, образовни систем земаља порекла, подучавање деце која не разумеју језик окружења и образовања, вршњачко учење и управљање одељењем, сарадња са родитељима, институцијама, организацијама и удружењима;

  3. Обука путем интернетау трајању од 25.03 - 10.04.2019. године, обухватила је радионице. 

migranti

Прогамом обуке предвиђено је јачање компетенција за подршку развоју личности (К3) и за комуникацију и сарадњу (К4) и сваки модул је трајао 16 сати (бодова). Обуку су похађали: Косана Грчић, директор, Радоје Блажић, секретар, Горан Милинчић, психолог и наставници: Надежда Поповић, Миодраг Јокић, Љиљана Шиповац,  Драгана Раонић, Маријана Марковић, Весна Мићић, Стана Шестовић и Огњен Несторовић.  

Припремила и објавила Милијана Петровић.