Како унапредити процес самоевалуације
у области наставе и учења
кат. бр. 471, К2, П3
17. јануар 2020. године

 samoevaluacija

Циљеви семинара били су: унапређивање компетенција ученика и наставника за самоевалуацију у наставном процесу, стицање знања и вештина о самоевалуацији, обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави, оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције и уочавање одговорности ученика и наставника у наставном процесу.

Аутори и реалиазтори обуке, Гордана Миловановић и Маја Врачар, помогле су нам да систематизујемо рефлексивну праксу, способности да се опишу искуства, те да се критички анализирају и синтетизују ново и претходно знање. Такође, указале су нам на вредновање, истраживачки став наставника, на уверење да можемо да утичемо на ученике и школу, спремност на сарадњу, усмереност на промену засновану на истраживању и да на рефлексивност гледамо као оријентацију ка идентификовању и решавању проблема у настави.

Обрађене су теме: 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА 

Припремила и објавила Милијана Петровић.