XXXI СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СТРУЧНИ СКУП
НАСТАВНИКА РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ

      Хвала колегиницама и колегама на материјалу!