Остваривање образовно-васпитног рада
учењем на даљину
 

У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и технилошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима. Овај план уважава велики број различитих програма наставе и учења у свим разредима средње школе, те има фокус на организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних предмета са највећим фондом часова.

Министарство подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз канал РТС Планета, на страници Моја школа. Приступ платформи је потпуно бесплатан преко свих мобилних оператера.

      RTS-Planeta 

Распоред наставе, као и упутства и педагошке препоруке, налазе се на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 

                                
https://www.rasporednastave.gov.rs/
                                              Припремила и објавила: Милијана Петровић