Додатна упутства за оцењивање ученика и извођење закључне оцене