Средња школа "17. септембар"

ikonica

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ „СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА ОДРАСТА ЗДРАВО!“

Наша школа, je била је део Јавног родитељског састанка под називом
,, ЗНАЧАЈ СПОРТСКИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА, БАВЉЕЊА СПОРТОМ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЧАСОВА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА”, који је одржан у петак, 10. новембра 2023. године у 18 часова у Дому културе Уб.
Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство спорта потписали су Меморандум о сарадњи у циљу реализације Пилот пројекта “Свако дете има право да одраста здраво!”, почев од школске 2023/2024. године.
Општи циљ пројекта је да допринесе стварању јачег развојног система физичког и здравственог васпитања и спорта у Републици Србији, да обезбеди развијање и неговање навика које доприносе квалитетном одрастању, као и развијање психофизичких способности и неговање здравих стилова живота, првенствено код ученика основних и средњих школа, као и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља потребе неговања и развоја физичких способности.
Кроз излагања стручњака на разноврсне теме и из различитих улога на јавном родитељском састанку говорило се о организацији предмета Физичко и здравствено васпитање и школског спорта у установама образовања и васпитања у Републици Србији, о спортским лекарским прегледима и здравственим аспектима и могућностима бављења спортом, као и о наредним активностима које су предвиђене стратешким документима.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

back to top