Средња школа "17. септембар"

ikonica

Стручно усавршавање наставника

У петак, 01.12.2023. године у нашој школи је рализован семинар под називом „АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК-САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ“. Организатор програма је Центар за образовно лидерство а водитељ семинара је био Радован Живковић. Семинар има за циљ унапређење квалитета наставе у стручним школама применом савремених решења за развој стручних компетенција кроз теоретску и практичну наставу, вежбе и учење кроз рад.

Семинар је трајао осам сати на ком је присутвовало 30 учесника који су кроз различите облике рада и активности могли да стекну применљива општа и стручна знања, вештине и стручне компетенције а нарочито вештине критичког сагледавања радног контекста, индетификовања и решавања проблема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

back to top