Средња школа ,,17. септембар"

зграда школе
1
2
3
4
ученика
године рада
наставника

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

– Tехничар мехатронике – 30 ученика (4.године) 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

– Бравар – 15 ученика (3 године)

– Заваривач – 15 ученика(3 године)

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

 – Електротехничар рачунара – 30 ученика (4.године)

ЕКОНОМИЈА:

 – Економски техничара – 30 ученика (4.године)

back to top